Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Nện em ny rên la như thú